Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Sula kommune er medeigar i Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) frå år 2000. Her deponerer vi papirarkiv etter kvart som dei er klar for det.

Personregistermateriale er blitt avlevert i fleire omgonger frå PPT, Sosial og Barnevern. Generelt saksarkiv er ikkje avlevert noko av pr. 15.10.2014.

Laster...