Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Sula kommune har eit felles sentralarkiv for alle administrative einingar som er knytt til kommunens sak-/arkivsystem. All journalføring og administrativ saksbehandling skal skje i sak-/arkivsystemet, med unntak av visse personssensitive saker som skal førast i lukka fagsystem.

Frå 010505 vert sentralarkivet fullelektronisk.

Laster...