Utskriftsvennlig versjon

Bevaring og kassasjon

Sula kommune har ikkje laga eigen plan for bevaring og kassasjon, men arbeidet er starta. Planen er at denne er ferdig innen utgangen av 2017. Ein kan lese kva Arkivverket seier om bevaring og kassajon her: http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Bevaring-og-kassasjon/Rettleiing/Bevarings-og-kassasjonsvurdering

Sula har plan for bevaring og kassasjon av valmatriell:

Laster...